Съдържание на страницата


 1. Бюро Игнатов

  Марки, географски означения и промишлен дизайн

 2. Дуо Софт ЕООД

  Разработка и внедряване на софтуер

  www.duosoft.bg

 3. EUIPO

  Служба за интелектуална собственост на ЕС

  www.euipo.europa.eu

 4. Патентно ведомство

  на Република България

  www.bpo.bg

 5. Българска стопанка камара

  Съюз на българския бизнес

  www.bia-bg.com

 6. Неправителствени организации

  за закрила на индустриалната собственост