Съдържание на страницата


Адрес:

Телефон: (+359 2) 872 03 08

GSM: (+359) 889 658 768

Факс: (+359 2) 871 39 31

Адрес: МаркДата ООД
ул. "Шипченски проход" 53
София, 1111, България

Пощенски адрес: П.К. 159, София, 1113, България

e-mail: bg@markdata.eu
ignatov@bultm.com